• Azərbaycan Metal lazer kəsmə dəzgahları metal hissələri kəsmək və ya formalaşdırmaq üçün istifadə olunan yüksək dəqiqlikli və yüksək sürətli cihazlardır. Bu maşınlar metal hissələri kəsmək üçün işıq enerjisindən istifadə edir. Azərbaycan Metal Lazer Kəsmə texnologiyası getdikcə geniş yayılmaqdadır. Bu texnologiya avtomobil, aerokosmik, mühəndislik, tikinti və digər sənaye sahələrində istifadə olunan metal hissələrin istehsalında istifadə olunur. […]